Kurikulum KKNI Program Studi Manajemen sebanyak 149 SKS yang dapat dikelompokkan menjadi :
a.Mata Kuliah Wajib NAsional (MWN)  8 SKS
b.Mata Kuliah Wajib Universitas (MWU)  16 SKS
c.Mata Kuliah Wajib Fakultas  (MWF)  69 SKS
d.Mata Kuliah Wajib Program Studi (MWP)  41 SKS

e. Mata Kuliah Pilihan (MKP)  15 SKS